top of page

Договір публічної оферти

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Користувачів/Покупців, а беззастережне прийняття умов цього договору вважається акцептуванням цієї оферти Користувачем/Покупцем. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, факт реєстрації (авторизації) Користувача/Покупця на веб-сайті за посиланням, https://budesviato.com  який є вираженим наміром Користувача/Покупця здійснити придбання обраних товарів на веб-сайті за вказаним вище посиланням, є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору публічної оферти про замовлення, придбання, продаж та доставку товарів (надалі – «Договір») на умовах викладених нижче по тексту.

 

Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають придбати Товар на сайті Продавця за посиланням: https://budesviato.comФізична особа-підприємець Чернієнко А.В., надалі по тексту «Продавець» з однієї Сторони, пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі - «Користувач»/»Покупець») придбати Товари, представлені на веб-сайті: https://budesviato.com. Продавець передає, а Покупець приймає і оплачує товари на умовах цього Договору. Право власності на замовлені Товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю і оплати останнім повної вартості Товару.

 

Визначення термінів:

Продавець - фізична особа-підприємець Чернієнко А.В.

Сайт - веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://budesviato.com, включаючи всі його веб - сторінки.

Товар - товари, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.

Публічна оферта - спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця, що стосується укладення електронного договору купівлі-продажу Товарів на визначених на сайті https://budesviato.com.

Користувач/Покупець – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або отримує, та/або резервує Товари із використанням технічних інструментів Сайту.

Одержувач –Покупець, або особа, яка від імені Покупця фактично отримує Товар, що був доставлений Компанією-перевізником.

Замовлення –належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Користувача на здійснення купівлі обраних ним Товарів.

Акцепт –вчинення Користувачем дій, що спрямовані на прийняття умов цієї Публічної оферти.

Реєстрація –заповнення Користувачем відповідної форми на Сайті з зазначенням необхідних для ідентифікації даних.

Особистий кабінет – сторінка Сайту, що містить історію замовлень

Користувача/Покупця, зроблених за допомогою Сайту та персональну інформацію, вказану при Реєстрації. Власний кабінет Покупця може містити також іншу інформацію, необхідну для ідентифікації Користувача/Покупця та оформлення замовлень, об’єм якої визначається адміністрацією Сайту самостійно.

1. Загальні положення.

1.1. Інформація, що розміщена на Сайті, містить умови пропозиції придбання Товару і являє собою Публічну оферту Продавця, адресовану невизначеному колу осіб - Користувачам Сайту.

1.2. Акцептом є факт реєстрації Користувача/Покупця на Сайті, який є вираженим наміром Користувача/Покупця здійснити придбання обраних на Сайті Товарів.

1.3. Акцептом Користувач/Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цієї Публічної оферти без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.

1.4. Договір вважається укладеним з моменту підтвердження реєстрації.

1.5. Оплата товару здійснюється виключно у гривні шляхом безготівкового розрахунку/готівкою за фактом доставки.

2. Інформація про Товар, ціна Товару.

2.1. Представлені фото-зразки містять один та більше видів товару певного артикулу та текстову інформацію про артикул, доступні розміри, вартість за одиницю товару та інше.

2.2. Вартість товару, представленого на Сайті вказана виключно у національній валюті України – у гривні. Ціни на Товар визначаються Продавцем в односторонньому безспірному порядку і вказуються на сторінках Сайту. Вартість товару фіксується на момент завершення належним чином оформленого Замовлення, залишається незмінною для Покупця й використовується для розрахунків та оплати за Замовлення.

2.3. Відомості, розміщені на сайті https://budesviato.com мають виключно інформативний характер.

3. Порядок оформлення Замовлення.

3.1. Користувач/Покупець має самостійно оформити Замовлення на будь-який товар, який є доступним для Замовлення на Сайті. Замовлення оформлюється згідно всіх вказаних на Сайті правил, та вважається належним чином оформленим після успішної оплати замовлення на Сайті, та/або після підтвердження Замовлення з боку представників Сайту у будь-який письмовий спосіб (повідомленням на електронну пошту, повідомленням за  номером мобільного телефону).

3.2. У випадку відсутності Замовленого товару, Представник Продавця зобов’язаний довести до відома Користувача/Покупця таку інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишених Користувачем/Покупцем при реєстрації на Сайті.

3.3. У випадку відсутності Замовленого товару Користувач/Покупець має право замінити його на Товар аналогічної моделі або анулювати Замовлення, зв’язавшись з Продавцем за допомогою засобів зв’язку, вказаних на Сайті.

3.4. Користувач/Покупець має право скасувати замовлення, зв’язавшись з Продавцем за допомогою засобів зв’язку, вказаних на Сайті.

4. Доставка товарів.

4.1. Доставка товарів, замовлених на Сайті, здійснюється службами доставки по території України відповідно до умов, вказаних на сайті в розділі «Оплата та доставка» або шляхом самовивозу. Доставка здійснюється кур'єрскою службою, що була обрана Покупцем при оформленні Замовлення.

4.2. Разом із Замовленням Покупцю надаються передбачені чинним законодавством документи.

4.3. При отриманні Товару Покупець зобов’язаний перевірити товар за кількістю, якістю, асортиментом та комплектністю.

4.4. Фактом приймання Товару Покупцем є оплата Товару.

4.5. У випадку, якщо доставка Замовлень здійснюється службами доставки (далі–«Компанії-перевізники»), шляхом Акцепту цієї Публічної оферти, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників. З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних

Компаній-перевізників.

4.6. Ризик випадкової загибелі та/або випадкового пошкодження Товару переходить до Одержувача з моменту передачі йому Замовлення і проставлення Одержувачем підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення.

5. Повернення Товару.

5.1. Повернення Товару належної якості.

5.1.1. Повернення Товару належної якості здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-XIIвід 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями).

5.1.2. Покупець має право відмовитися від поставленого товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Товару виключно за умови, що збережено Товарний вид, споживчі властивості Товару, фабричну упаковку, ярлики та розрахунковий документ (електронний документ, квитанцію, товарний чи касовий чек,

квиток, талон або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку).

5.1.3. Повернення Товару належної якості, доставка якого була здійснена Компаніями-перевізниками здійснюється за рахунок Покупця.

5.2. Повернення Товару неналежної якості.

5.2.1. На товар, що реалізується на Сайті встановлено гарантійний

строк у відповідності до Закону України «Про захист прав споживачів». У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач має право вимагати в порядку, встановленому Законом України «Про захист прав споживачів»:

1) пропорційного зменшення ціни,

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

5.2.2. У випадку повернення Товару, що має істотний недолік відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-XIIвід 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), доставка якого була здійснена Компаніями-перевізниками, предстаник Продавця повертає грошові кошти по факту повернення Товару. Витрати, пов’язані із доставкою такого Товару Покупцю Компанією-перевізником покривається за рахунок Продавця.

5.2.3. Додаткові положення щодо порядку повернення товарів, доставка яких була здійснена Компаніями - перевізниками, зазначені у розділі Сайту «Повернення товару».

6.Права та обов’язки Продавця.

6.1. Продавець має право:

6.1.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та надання послуг доставки (відмовити у оформленні Замовлення/продажу та доставці Товарів) у випадку

порушення Користувачем/Покупцем умов Публічної оферти;

6.1.2. На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. У будь-якому випадку, ціна Товару підтвердженого Продавцем Замовлення залишається незмінною;

6.1.3. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів, останній вправі виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного

повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної Покупцем при реєстрації (або телефонним дзвінком чи за допомогою відправлення повідомлення на вказаний Користувачем/Покупцем номер телефону);

6.1.4. На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

6.1.5. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами-партнерами

Продавця. Також, відповідно до умов цієї Публічної оферти та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Користувачів електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції Продавця;

6.1.6. Організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.

6.2. Продавець зобов’язується:

6.2.1. Після здійснення підтвердження Замовлення, виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення;

6.2.2. Доставити Товари згідно з оформленим Замовленням та умовами Публічної оферти;

6.2.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до доставки;

6.2.4. Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів та Покупців, паролі та інші дані доступу, що розміщені на Сайті (за вийнятком використання та обробки даних, передбачених у пункті 10.2 цієї Угоди);

6.2.5. Надати кожному Користувачеві можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти або номер телефону, вказані при реєстрації на Сайті.

7. Права та обов’язки Користувача/Покупця.

7.1. Користувач/Покупець має право:

7.1.1. Обрати Товари, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках Сайту;

7.1.2. Вимагати від Продавця виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою;

7.1.3. Відмовитись від отримання рекламних матеріалів та інших комерційних пропозицій Продавця, що направляються останнім на адресу електронної пошти або за номером телефону Користувача. Для офіційної відмови Користувач подає заяву у вільній формі та відправляє ії за адресою електронної пошти Продавця, вказаної на Сайті.

7.2. Користувач/Покупець зобов’язується:

7.2.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями;

7.2.3. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення;

7.2.4. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення;

7.2.5. При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати Продавцю повну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Клієнтом/Покупцем.

7.2.6. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару –зафіксувати всі відмінності в Акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила доставку Замовлення.

7.2.7. Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників до моменту оформлення Замовлення.

8. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів.

8.1. Продавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування та можливі перебої в мережі передачі даних (в тому числі, але не виключно глобальної мережі Інтернет), за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.

8.2. Будь-яка скарга або претензія Користувача/Покупця має бути оформлена в письмовій формі. Продавцем будуть прийняті усі необхідні заходи щодо задоволення скарги/претензії Користувача/Покупця, якщо така скарга/претензія буде

обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.

9. Форс-мажор.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити.

9.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вище вказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних

днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде відповідний документ, виданий уповноваженим Торгово-промисловою палатою України або іншим належним чином уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

10. Застереження щодо збору та обробки персональних даних.

10.1. При акцепті договору Користувач/ Покупець надає свою згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297- VI « Про захист персональних даних».

10.2. Акцептуючи оферту, Покупець висловлює згоду і дозволяє Продавцю, або уповноваженим й повязаним особам обробляти свої персональні дані, в тому числі прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, біометричні персональні дані, номери мобільних телефонів, адресу електронної пошти, физичні адреси, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу на території України і транскордонну передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також передачу їх контрагентам Продавця з метою подальшої обробки (включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу на території України і транскордонну передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних) для проведення досліджень, спрямованих на поліпшення якості послуг, для проведення маркетингових програм, статистичних досліджень, а також для просування послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: електронна пошта, телефон, мережа Інтернет. Покупець висловлює згоду і дозволяє Продавцю і контрагентам Продавця обробляти персональні дані Покупця, за допомогою автоматизованих систем управління базами даних, а також інших програмних засобів, спеціально розроблених за дорученням Продавця. Робота з такими системами здійснюється згідно з написаним алгоритмом (збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення, використання, блокування, знищення). Покупець погоджується з тим, що, якщо це необхідно для реалізації цілей, зазначених у цій оферті, його персональні дані, отримані Продавцем, можуть бути передані третім особам, яким Продавець може доручити обробку персональних даних Покупця на підставі договору, укладеного з такими особами, при умови дотримання вимог законодавства України про забезпечення такими третіми особами конфіденційності персональних даних та безпеки персональних даних при їх обробці. При передачі зазначених даних Покупця Продавець попереджає осіб, які отримують персональні дані Покупця, про те, що ці дані є конфіденційними і можуть бути використані лише в цілях, для яких вони повідомлені, і вимагають від цих осіб дотримання цього правила. Покупець має право запросити у Продаця повну інформацію про свої персональні дані, а також вимагати виключення або виправлення / доповнення невірних або неповних персональних даних, відправивши відповідний письмовий запит на ім'я Продавця на поштову адресу. Дана Покупцем згода на обробку його персональних даних є безстроковою і може бути відкликана шляхом направлення Покупцем письмової заяви на адресу Продавця на поштову адресу.

10.3. Надана користувачем / покупцем інформація використовується при обробці Замовлення, а також для надання Користувачу/Покупцю комерційних пропозицій Продавця.

10.4. Особисті відомості можна змінити, оновити або видалити в будь-який час в розділі Сайту «Особистий кабінет».

10.5. Для того щоб забезпечити Користувача/Покупця інформацією щодо продукції, розміщеної на сайті, Продавець може надсилати на вказані при реєстрації адресу електронної пошти й за номером телефону інформаційні повідомлення.

10.6. Персональні дані Користувача / Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297- VI « Про захист персональних даних».

11. Інше.

11.1. До відносин між Користувачем / Покупцем та Продавцем застосовуються положення чинного законодавства України.

11.2. Фотографії Товару, що містяться на сторінках Сайту, можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Користувач повинен звернутися за номером телефону Продавця, вказанному на Сайті.

11.3. Продавець може здійснювати аудіо фіксацію розмов за номером телефону Продавця, вказанному на Сайті, з використанням відповідного телекомунікаційного обладнання, за умови повідомлення Користувачів / Покупців про факт здійснення аудіо фіксації шляхом усного застереження. Такий запис може вчинятись Продавцем для реалізації останнім своїх прав та законних інтересів а також, з метою підвищення якості надання послуг тощо. Продавець керується твердженням, що Користувач /Покупець, який не згоден з аудіо фіксацією розмови, має змогу не продовжувати

спілкування за телефоном Продавця, вказаним на Сайті після отримання повідомлення про здійснення аудіо фіксування.

11.4. Продавець залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію, представлену на Сайті.

11.5. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на Сайті мають законного правовласника, незаконне використання зазначеної інформації та зображень переслідується відповідно до чинного законодавства України.

bottom of page